• bat dong san deluxre
  • bat dong san deluxre
  • bat dong san deluxre
  • bat dong san deluxre
  • Follow us
WhatsApp & Viber & Zalo: +49(0)‎173 96 99999
Email: info@DeluxRe.com

 

 

Bảo vệ sự riêng tư
Luật bảo vệ dữ liệu của Đức được biết đến là một trong những luật lệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Là một bản sắc pháp lý của Đức, chúng tôi buộc phải tuân thủ luật pháp Đức để bảo vệ dữ liệu và bảo mật của bạn.
Thông tin cá nhân là gì?
Thông tin Cá nhân là thông tin xác định người có liên quan đến những thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn: Tên, Giới tính, Địa chỉ, Email, Địa chỉ, v.v.
Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn
Chúng tôi chỉ thu thập Thông tin Cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện gửi chúng tôi để có được các dịch vụ từ chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Yêu cầu tìm hoặc liệt kê một tài sản
- Đăng ký thông tin đặc biệt, chẳng hạn như lưu tìm kiếm, gửi danh sách mới
- Yêu cầu liên hệ với bạn
- Yêu cầu thanh toán một khoản thanh toán nhất định cho bạn
- Yêu cầu nhận bản cập nhật định kỳ
Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin Cá nhân để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm khác từ chúng tôi hoặc để cung cấp cho bạn một cuộc khảo sát khách hàng để đánh giá sự hài lòng của bạn với các dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
Chúng tôi không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau:
- Thực hiện sáp nhập, hợp nhất với tổ chức khác
- Khi được pháp luật yêu cầu, chẳng hạn như lệnh tòa hoặc các thủ tục hợp pháp khác
Bảo vệ
Dịch vụ lưu trữ của chúng tôi duy trì các hệ thống phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp hợp lý để đảm bảo an toàn dữ liệu của khách hàng trước sự truy cập trái phép, thao tác và mất mát do cố tình hoặc cố ý. Tuy nhiên, không có truyền dữ liệu qua Internet có thể được bảo đảm là an toàn 100%. Do đó, bạn nên tự mình sử dụng trang web của chúng tôi.

Cookies
Trang web này không sử dụng các thiết bị như cookie để xác định khách truy cập vào trang web.
Liên hệ chúng tôi

 
Md Binco GmbH Blütenweg 1 D-65760 Eschborn